Dunajske skice

Dve ilustraciji za nedokončan založniški projekt "Dunajske skice", Dunaj 2012