“Rušnik” in “Trije šoštarji”

Ilustraciji za razstavo in publikacijo "Pirta, farca, fidinja - upodobitve folklornih pripovedi z Bovškega", založila SI ZDSLU, 2013.