Učenje za življenje

Komični strpi (del promocijske zgibanke) za promocijo izobraževanja.