Aleksander J. Potočnik

Utrdbe na Slovenskem

Vodnik po utrdbah po Sloveniji in bližnji okolici
Utrdbe na Slovenskem

Avtor je leta 2008 v okviru Zavoda za intelektualne dejavnosti Ad Pirum pripravil enotedenski itinerer za letno ekskurzijo mednarodnega utrdboslovnega združenja FSG (the Fortress Study Group). Zbrano gradivo za udeležence ekskurzije je preraslo v monografsko publikacijo, ki ji bila v hipu razgrabljena. Zato so se v zavodu Ad Pirum odločili, da jo ponovno izdajo v nekoliko razširjeni in dopolnjeni obliki. Gre za dvojezično, slovensko-angleško knjigo, ki opiše naslednje utrdbene sisteme, ki jih najdemo v Sloveniji in njeni bližnji okolici: Rupnikovo linijo, vzhodni del Alpskega zidu, rimski utrdbeni sistem Claustra Alpium Iuliarum,  utrjeni mesti Gradišče in Palmanova – poljske utrdbe na Soški fronti – trdnjave nekdanje Koroške – Bunkerski muzej na Korenskem sedlu – puljske utrdbe – gradove ob Krki in nekatere protiturške tabore.

Ad Pirum, 2008