Aleksander J. Potočnik

Rupnikova linija in Alpski zid

Utrjevanje rapalske meje med letoma 1932 in 1941
Rupnikova linija in Alpski zid

Knjiga Aleksandra Jankoviča Potočnika je prvi celovit opis utrjevanja nekdanje starojugoslovansko-italijanske meje. Potem, ko je v svoji knjigi “Ob stari meji” prof. Tomaž Pavšič opisal samo Rapalsko mejo, ki se je med obema svetovnima vojnama kruto zarezala v slovensko narodnostno ozemlje, dobivamo s knjigo “Rupnikova linija in Alpski zid” se opis njenega utrjevanja. Knjiga predstavlja prvo celovito predstavitev utrdbenega sistema, ki ga je nekdanja kraljevina Jugoslavija gradila, da bi se zaščitila pred napadom fašistične Italije in kasneje tudi Nemčije in ki je po konceptu povsem enak najbolj znanim tovrstnim utrdbam tistega časa. Poda pa tudi obsežen pregled utrdb, ki so izzvale njen nastanek. Gre za znani italijanski Vallo Alpino ali Alpski zid, katerega vzhodni del je potekal prav po slovenskem in deloma hrvaškem ozemlju.

Zahvaljujoč gradivu, ki ga je prejel od ameriškega zgodovinarja in utrdboslovca, prof. J. Kaufmanna, je avtor kot prvi načrtno raziskal ostaline obrambne črte ter jo z objavami v slovenskih, angleških in francoskih strokovnih revijah predstavil globalni javnosti. Zdaj je gradivo zbrano tudi v knjižni obliki. Knjiga obsega 220 strani in vsebuje 85 sodobnih in 48 arhivskih fotografij ter 28 izvirnih načrtov, ki jih je prispeval Vladimir Tonić in 12 arhivskih načrtov. Predgovor je napisal profesor in publicist Miha Naglič.

 

Galerija 2, 2004