O meni

Aleksander J.Potočnik je ilustrator in arhitekt-konservator. Rodil se je leta 1961 v Ljubljani. Leta 1984 je diplomiral na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani. Kljub uradni izobrazbi arhitekta se je največ ukvarjal z ilustracijo, karikaturo in stripom. Objavljal je v večini takratnih periodičnih publikacij. Med leti 1989 in 1994 je živel v Melbournu, Avstralija, kjer je dokončal enoletni podiplomski študij animacije in se tako vrnil v domovino kot prvi formalno izobraženi slovenski animator. Preostanek devetdesetih je delal predvsem v reklamni industriji. Leta 2000 je bil animator v ekipi, ki je na festivalu Zlati boben v Portorožu osvojila Zlato paličico za najboljšo spletno stran (art-direktor je bil Jure Dobrila).

Ilustriral je tudi številna literarna in poljudnoznanstvena dela. Ena najpomembnejših med njimi je zbirka Nagajive pravljice avtorice Mateje Perpar. Knjige iz te zbirke so danes del zbirke muzeja Brokenships v Zagrebu.

Do pomembnega preobrata na njegovi poklicni poti je prišlo oktobra 1999. Medtem ko je risal turistični zemljevid občine Žiri je naletel na popolnoma pozabljen utrdbeni sistem imenovan Rupnikova linija. Utrdbe je raziskal pod mentorstvom ameriškega utrdboslovca Joa E. Kaufmanna. Njegov članek v britanski strokovni reviji Fort iz leta 2001 je bil prva mednarodna predstavitev tega utrdbenega sistema, medtem ko velja prispevek v zborniku Žirovski občasnik iz istega leta za prvo resno študijo te utrdbene dediščine nasploh.

Odtlej je objavil številne utrdboslovne članke in knjige. Med njimi so najpomembnejše »Rupnikova linija in Alpski zid«, Galerija 2, 2004, »Rupnikova linija – odkrivanje utrdb ob rapalski meji«, Ad Pirum, 2008, »Po sledeh Ernesta Hemingwaya«, Ad Pirum, 2009 ter »Po sledeh Erwina Rommla«, Ad Pirum, 2013. Tiste objavljene dvojezično oziroma v angleščini so: “Utrjena Ljubljana – The Ring of Wire”, Ad Pirum, 2006; “Utrdbe na Slovenskem – Slovenian Fortifications”, Ad Pirum, 2008; “Fortifying Europe’s Soft Underbelly”, Merriam Press, 2012, “Hemingway’s Trail of the Novel A Farewell to Arms”, Merriam Press, 2013 ter “Erwin Rommel’s Blue Max”, CreateSpace, 2014. Prispeval je ilustracije za knjigi Joa E. Kaufmanna: “The Maginot Line – History and Guide” in “The Atlantic Wall – History and Guide”, obe je izdala britanska založba Pen & Sword. Kljub utrdboslovni dejavnosti še vedno deluje tudi kot illustrator ter sodeluje na številnih stanovskih razstavah, kot je Bienale slovenske ilustracije ali Bienale ilustracije Bratislava.

Aleksander J. Potocnik je član Zavoda za intelektualne dejavnosti Ad Pirum ter sodeluje z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Je ćlan mednarodnega utrdboslovnega združenja FSG in Hemingway Society. V letih 2011 – 2013 je bil podpredsednik Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov.